לכבוד הקיץ: הגרלת פנס UV

חם שם בחוץ!

עקרבים

על מנת לעודד את עצמנו להמשיך ולשלוח דיווחים למרות החום, אנו מכריזים בזאת כי בתחילת החודש הבא (07/2019) תיערך הגרלה בין כל השותפים והשותפות במן השדה: מבין מדווחי התצפיות במהלך החודש (1-30/06/2019) ייבחר באופן אקראי אדם, לו נעניק בשמחה פנס UV המתאים לסריקה ואיתור עקרבים בשדה.

תצפיות עקרבים

ההשתתפות בהגרלה מותנית בדיווח תצפית אחת לפחות באמצעות ה-WhatsApp (דרך אחת מבין הקבוצות / באופן פרטי), היישומון ואתר העמותה: ישתתפו בה כלל המדווחים, לא רק צופי העקרבים. בהצלחה!

עמותת מן השדה

פנס איתור עקרבים

Section: 
Section1