למה פוליטיקה?

לרוב מוקדשת במה זו לנושאים מהותיים בעלי השפעה מכרעת על חיינו (עטלפי חרקים נדירים, מיני זוחלים ועוד), אך לאחר אזכור הממשלה החדשה כאן התקבלו מספר תגובות, שמשותפת להן השאלה-טענה: למה לערב פולטיקה? הראשונות נוסחו באופן לא הולם והתעלמתי מהן, אולם הבאות היו ענייניות ואף אישיות, ולכן אענה כאן.

אני לא מערב פוליטיקה.
ליתר דיוק, אני לא מערב עמדות פוליטיות בנושאים מדיניים עם פיתוח המערכת והשימוש בה. יתרה מזאת, למעשה נהוגה כאן הפרדה מוחלטת בין הדברים וזו אחת הסיבות לכך שקהל הפעילים גדל בהדרגה, והוא כולל מגוון רחב כל כך של משתמשים שבנסיבות אחרות לא משתפים פעולה זה עם זה. אנחנו ממוקדים ביותר בנושאים בהם אנחנו עוסקים, ודווקא משום כך מתייחסים במפורש לממשלת הבלהות החדשה, שבהיבטים הרלוונטיים מהווה אסון סביבתי. הנחת היסוד היא, שהשתלטות עבריינים על מוסדות השלטון מנטרלת את המדינה מיכולתה להשתית מדיניות סביבתית. כפי שנכתב כאן, חבורת הבריונים המושחתת כבר שברה את המחסום התאורטי והחלה לפעול בשדה. עם זאת, אני מקבל בהכנעה את הסטת תשומת הלב הציבורית מנושאים סביבתיים.

מתוך מחויבות עמוקה לנושאים שמן השדה עוסקת בהם, אני מגן על הזכות להימנע משיתופי פעולה עם גורמים מפוקפקים. לתפיסתי האישית זו גם חובה להיאבק במנוולים, אך כדי לא להוסיף ולחרוג מנושא הדיון אסתפק בבקשה: לא לפנות אליי בטענות בעניין עירוב פוליטיקה בדיון כאן. מי שמכניס לבתי הספר פושעים אלימים, שמפקיד את משאבינו בידי גנבים, שנותן לעבריינים ולחלאות גישה לנשקים ואמצעי השמדה - הוא הכתובת.

א.ו

עמותת מן השדה

 

Section: 
Section1