מאי 2019

חם שם בחוץ!
מעניין לצפות בפעילות בעלי חיים בימים בהם הטמפרטורות גבוהות: בשעות בהם הם פעילים, אזורים גיאוגרפים ומשתנים נוספים הקשורים בפעילותם. קודם לסקירת המינים ונושאים נוספים, נזכיר כי ניתן לשלוח דיווחים למערכת גם באמצעות קו התצפיות המאובטח של העמותה בוואטסאפ: במסגרת קבוצה או בשליחת הודעה פרטית. כמובן שניתן לשלב בין הערוצים השונים, ובכל תצפית לבחור את הדרך המתאימה באותו רגע: כל המידע המתקבל, מכל ערוצי התקשורת השונים, מרוכז ועובר תהליכי בקרה וסיווג דומים.
במסגרת קבוצה:
הצטרפות!
דיווח באופן פרטי:
תצפית!


חזיר בר (Sus scrufa): דווח באמצעות קו התצפיות     © דודו 

 

תצפיות: רשימת המינים הבולטים בדיווחי החודש

הרשימה הבאה לא כוללת את כל המינים אשר דווחו במהלך החודש שחלף. המינים מופיעים בסדר כרונולוגי לפיו עודכנו התצפיות בהם. דיווחים נוספים נמצאים בסקירה.

תצפיות דו חיים
טריטון פסים Triturus vittatus
קרפדה ירוקה Bufo viridis

חומית (סטירית) היבלית Lasiommata maera
חומית (סטירית) היבלית Lasiommata maera. טול כרם, 30/05/2019  © Bassam Ashour 

תצפיות זוחלים
עכן קטן Cerastes vipera
צב יבשה מצוי Testudo graeca
הבהרה: הצב הוא מין זוחל שכיח בארץ. אין שום מחקר שתוצאותיו מלמדות שהמין מצוי בסכנת הכחדה, ושום אזכור לכך באף מקור (למעט קבוצות בפייסבוק). צבים צעירים ובוגרים נצפים תכופות בפארקים ובגינות, בערים ובמושבים ברחבי החבל הים תיכוני, והמין מתרבה בתחומם. מסיבות אלו, הערכות גודל אוכלוסיית המין ומצבו שאינן מקיפות פעילות ניטור רחבה ורציפה - ואין כאלו - הן לא מבוססות. בנוסף, ההתייחסות לכלל צבי היבשה בצורה אחידה היא מורכבת (מידע נוסף בספרו של פרופ' יהודה ל' ורנר).
קמטן (Pseudopus apodus)
חנק (Eryx jaculus)


חנק (Eryx jaculus): פרט דרוס באזור חגור.  Shay Nativ©

עכן חרטומים Cerastes cerastes
נצפה באתרים מוכרים, בצפון מערב הנגב

נחושית חולות Sphenops sepsoides
צפעון שחור (Atractaspis engaddensis)
כולל דיווח מצולם מהגלבוע (תצלום מצורף).

צפעון שחור Atractaspis engaddensis
צפעון שחור,   Atractaspis engaddensis   גלבוע, 18/05/2019    © ברק דותן

נחושית עינונית (Chalcides ocellatus)  - פרט נצפה באזור באר שבע (אורית).  
לטאה זריזה  (Phoenicolacerta leavis)
צפע מצוי (Daboia palaestinae)
תלום קשקשים מצוי (Malpolon monspessulanus)
זעמן שחור: יעקב בן בונן תיעד פרט בוגר באזור פסגת זאב (ירושלים).
ארבע קו מובהק Psammophis schokari
שפיפון Pseudocerastes persicus
שממית בתים (Hemidactylus turcicus)
צפע חרמון Vipera bornmuelleri
שממית חרמון Cyrtopodion amictopholis


זעמן שחור (Coluber jugularis). אזור ירושלים, 19/05/2019  © יעקב בן בונן

תצפיות יונקים
קיפוד חולות (Hemiechinus auritus)
קיפוד מדבר  (Paraechinus aethiopicus)
קיפוד מצוי (Erinaceus europaeus)
גרביל חולות  (Gerbillus pyramidum)

לעוסית חזיר בר
חזיר בר (Sus scrufa) - לעוסית,  אזור מסעדה, 30/05/2017.      © נעם שגב

יפה זנב  (Sekeetamys carulus)
עכבר מצוי Mus musculus
מריון מצוי (Meriones tristrami)
נברן שלג (Microtus nivalis) - נצפה באתר החרמון

תן זהוב (Canis aureus)
תן זהוב (Canis aureus). אזור יקנעם, 19/05/2019 .   © גלית


חזיר בר (Sus scrofa)
יעל נובי (Capra nubiana)
שפן סלעים Procavia capensis
עטלף פירות מצוי (Rousettus aegyptiacus)
שועל מצוי Vulpes vulpes
צבוע מפוספס (Hyena heyna)
דלק סלעים Martes foina
תן זהוב Canis aureus
גירית מצויה (Meles meles)
קרקל  (Caracal caracal)

תצפיות במינים נוספים: יעודכנו במערכת כשתסתים סקירת הממצאים.

לכל השותפים, השותפות, הפעילים והפעילות: תודה רבה! 

Section: 
Section1