מדווחים בסגר

בדיווחי דריסה יש לנתון המיקום המדויק חשיבות רבה מאוד. למעשה, למטרות ממשק הוא אף הוא חשוב יותר מזיהוי מין בעל החיים הפגוע. כל המידע המתקבל במערכת, מכל ערוצי התקשורת, עובר תהליכי בקרה וסיווג לפני פרסום (אודות המערכת), ומוצג במפה האישית (התצפיות שלי). בבקשה לבדוק את ארכיון ההודעות בוואטסאפ ובמייל ולשלוח דיווחים!

סדר פעולות לדיווח תצפית באמצעות הוואטסאפ:
1. בחירה בצירוף + מיקום

2. המפה נפתחת, המיקום הנוכחי מסומן בנקודה כחולה:
    על מנת לערוך את המיקום, יש ללחוץ על סמן "פתח מפה" (2, מסומן באדום).

 

3. הנקודה הכחולה הופכת לסמן שצבעו אדום, אותו ניתן להזיז על גבי המפה.
    כאשר הוא מונח במיקום הרצוי, יש ללחוץ "שלח מיקום זה" (3).

 

המידע המדווח באופן אישי, כלומר - שלא במסגרת קבוצה, לא גלוי לעיני אנשים: הוא עובר את אותם תהליכי בקרה ומיון של הנתונים המתקבלים בערוצים נוספים במערכת. כיוון שכך, הוא לא מתפרסם באופן אוטומטי ולא בהכרח יופיע על גבי המפות הכלליות. 

בכל שאלה: צוות האתר והעמותה ישמח לעזור.
בהצלחה!

- דיווח במסגרת קבוצה
שליחת הודעה פרטיתקו הדיווחים המאובטח של העמותה מתאים גם למידע שפרסומו עלול להזיק

עמותת מן השדה

 

 

 

 

 

 

Section: 
Section1