מעניין בהסגר, 18/04/20

נראה שכבר בימים הקרובים נזכה לכמה הקלות במגבלות התנועה, אשר הוטלו במסגרת המאבק בנגיף הקורונה. למרות (ובזכות) זאת, אנחנו ממשיכים בתיעוד המינים המצויים בטווח של 100 מ' מביתנו. במסגרת אתגר המאה (מטר) אנחנו מקפידים לתעד את מיני בעלי החיים הנראים בטווח של 100 מ' מביתנו: חולדות, עכברים, צפרדעים, קרפדות, חזירי בר וכמובן -  צפעים, כולם כלולים - בתנאי שנצפו בטווח של 100 מ' לכל היותר מבית הצופה.


קמטן החורשOphisaurus apodus עלי זהב, 16/04/2020 (תצלום מסך, במקור - סרטון) .  ©עוז אימס

בין המינים אשר דווחו בינתיים:
קרפדה ירוקה Bufo viridis
זעמן זיתני Coluber rubriceps
נוטריה Myocastor coypus
שפן סלעים Procavia capensis
קמטן החורש Ophisaurus apodus
צפרדע נחלים Pelophylax bedriagae
חרדון מצוי Stellagama stellio
עכבר מצוי Mus musculus
שממית בתים Hemidactylus turcicus
עטלף פרי מצוי Rousettus aegyptiacus
תן זהוב Canis aureus
עטלפון לבן שוליים Pipistrellus kuhlii
אשף מצוי Tadarida teniotis

תצפית עטלפים
תמונה: הקלטת עטלפים במסגרת תצפית, מזכרת בתיה 17/04/20. ©eyalv

כיצד לדווח?
 וואטסאפאפליקציה, או טופס באתר: כל הדרכים כשרות  

דיווח תצפית בהודעת וואטסאפ פרטית
דיווח בהודעת וואטסאפ במסגרת קבוצה

כל המידע המתקבל במערכת, מכל ערוצי התקשורת, עובר תהליכי בקרה וסיווג (אודות המערכת), ומוצג במפה האישית (התצפיות שלי).

Section: 
Section1