מערת איילון בסכנה!

בשנת 2006 התגלתה באזור רמלה מערכת מערות תת קרקעיות, אשר היתה מבודדת לחלוטין מהעולם החיצוני במשך מיליוני שנים. בבקשה קראו את ההודעה שהועברה על ידי ד"ר אפרת גביש רגב, וסייעו במאמץ להצלת האתר.


באקוויפר ירקון-תנינים , אליו מתוכננת החדרת מי נגר במחצבת נשר רמלה במסגרת תת"ל 33א, מתקיימת מערכת אקולוגית ייחודית בקנה מידה עולמי, שהתפתחה במעבה האדמה, במנותק מהעולם החיצון, משך מיליוני שנים. מערכת אקולוגית כזו היא בעלת ערך מדעי שלא יסולא בפז, ויותר מזה, היא מהווה ערך טבע לאומי נדיר וייחודי לארצנו. לא יעלה על הדעת לסכן נכס שכזה לטובת פתרון בעיית ניקוז מבלי שלפני כן מוצו כל האפשרויות האלטרנטיביות עד תום ונהפכה כל אבן בניסיון למצוא פתרונות חלופיים.

הובא לידיעתי כי מכלול השיקולים והיקף הנזק הצפוי לא הונח בפני הועדה בדיוניה הקודמים בתת"ל 33א, מידע חסר שהוביל כנראה לטעות בפניה אנו ניצבים. התוכנית פורסמה כבר ברשומות והופקדה להתנגדויות (עד 15 ביוני 2021), מדובר בטעות בסדר גודל דומה לאסון ייבוש החולה, שנעשה בתום לב ומתוך כוונה טובה, אולם נזקו היה אדיר ובלתי הפיך לאיכות המים בכנרת ולאקולוגיה ואוצרות הטבע של ארצנו הקטנה.

אנא, אל תאפשרו לאסון אקולוגי וסביבתי להתרחש כתוצאה מאינרציה, הצטרפו למאבק על ידי הגשת התנגדות או על ידי הוספת חתימתכם לעצומה בקישור הבא.

ככל שתהיינה יותר התנגדויות, יש סיכוי גבוה יותר שהתוכנית תבוטל. אתם מוזמנים להשתמש במידע המופיע כאן, על מנת להגיש התנגדויות באופן מקוון דרך האתרhttps://forms.gov.il/glob.../getsequence/getHtmlForm.aspx...

מספר התכנית : תת"ל 33 א

שימו לב שחשוב להביע התנגדות גם להחדרת מי השטפונות וגם לאיגום מים במחצבה שיסתכם בסופו של דבר בפגיעה באיטום, חדירת המים והרס האקוסיסטמה.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לפרופ' עמוס פרומקין או אליי באימייל חוזר.

תודה

אפרת