משפחת הרמחיתיים Coenagrionidae

לשפריריות ממשפחת רמחיתיים נציגויות באזורים רבים ברחבי העולם. נכון להיום, מוגדרים בה למעלה מ-100 סוגי שפריריות ולהם נציגויות באזורים רבים ברחבי העולם, המאכלסות מגוון בתי גידול.

בארץ מוכרים המינים הבאים:שלחית זעירה Agriocnemis saniaחרבית סמוקה Ceriagrion georgifreyiרומחית חיננית Coenagrion scitulumרומחית סורית Coenagrion syriacumדקרית תכלת Erythromma lindeniiדקרית אדומת עין Erythromma viridulumחיצית הדורה Ischnura elegansחיצית ערוצים Ischnura evansiחיצית נאות מדבר Ischnura fountaineaeחיצית שונת-כתמים Ischnura pumilioחיצית בריכות Ischnura senegalensisחניתית אדומת מצח Pseudagrion sublacteumחניתית ארץ ישראלית Pseudagrion syriacumחניתית היאור Pseudagrion torridum

חיצית הדורה שכיחה מאוד בצפון הארץ ובמרכזה, וזיהוי המין בתנאי שדה מהווה אתגר (פרטים נוספים בדף המין). בתצלום המצורף ניתן להבחין בקוץ בחלקו העליון של החזה, בדגם פרק הבטן השני, ובפרק השמיני הכחול - אלו מסייעים בזיהוי.

חיצית הדורה Ischnura elegans חיצית הדורה Ischnura elegans - זכר © ישראל שדה

 

Section: 
Section1