נחל עקרון, 28/11/19

נחל עקרון הוא נחל אכזב, אשר חוצה את המושבה מזכרת בתיה. במסגרת פרויקט שיקום נחל עקרון מוקם ביישוב פארק, המהווה מוקד משיכה למיני בעלי חיים רבים, בהם שפיריות. בתצלום המצורף נראית שפירית, אשר דומות לה נראות לאורך הנחל לעתים קרובות: נראה שבסוג Orthetrum מספר מינים דומים. מזהה את המין? תגובות יתקבלו בברכה.

שפירית ב.מ Orthetrum sp
שפירית ב.מ Orthetrum sp.? זיהוי יתקבל בברכה.    © eyalv

עד כה זוהו בסביבות הנחל מינים רבים של חולייתנים. עטלפים מוקלטים באזור מדי יום, בין היתר באמצעות גלאי נייח המוצב בו, ורשימת המינים שזוהו מפתיעה. 

Section: 
Section1