ניטור תנועת מינים חברתיים

במסגרת מיזם האשפים, אנחנו מתמודדים עם שלושת הגורמים העיקריים המגבילים ניטור רציף של תנועת מינים חברתיים:
1. מספר הפרטים הנתון למעקב (סימולטני).
2. משך הזמן בו נערך המעקב.
3. גבולות מרחביים של השטח הנסקר.
מערכת אשר מספקת תוצאות באופן מיידי, הניתנות לניתוח סטטיסטי וייצוא למערכות מידע נוספות, מאפשרת ללמוד לא רק על תנועת בעלי החיים כשלעצמה, אלא גם על יחסי הגומלין עם תנאי הסביבה המשתנים.

בעבר, הוצגה מטעם העמותה מערכת אשר פותחה בשיתוף פעולה עם XKD Technologies: מבוססת אנגולר ו-HTML5, ומאגר נתונים שאינו ניתן לשינוי (immutable). כעת, אנחנו מזמינים את הציבור להשתתף במיזם באמצעות הוואטסאפ!

שמעת את קריאות האשפים שברקע הסרטון המצורף?

אם כן, ניתן להצטרף למיזם האשפים על ידי שליחת הודעת וואטסאפ:
הצטרפות למיזם האשפים


הצטרפות למיזם האשפים

 

 
Section: 
Section1