עטלפים באתגר המאה

במסגרת אתגר ה-100 מוקלטים עטלפים מדי יום (לילה). המין הבולט ביותר הוא עטלפון לבן שוליים. המין מצוי בחלקים נרחבים של יבשת אפריקה, בערב, בדרום אירופה ועד פקיסטן. זהו אחד העטלפים השכיחים ביותר בארץ, אשר ככל הנראה משגשג באזורים מיושבים. לעתים קרובות הוא חודר לבתי מגורים ויוצר מושבות בגגות רעפים, סדקי בתים וכדומה.

עטלפונים מאותרים בקלות ביישובים, כולל בלב הערים הגדולות בארץ. בתצלום המצורף: קריאת עטלפון לבן שוליים אשר הוקלט אמש.

הקלטת עטלפון לבן שוליים, Pipistrellus kuhlii
עטלפון לבן שולייםPipistrellus kuhlii   © מן השדה

 

Section: 
Section2