פיתוח 2023

על מנת להוסיף לשטף החדשות האופטימיות המציף אותנו, נבשר כי הקטסטרופה הסביבתית הנקראת הממשלה החדשה כבר שברה את המחסום התאורטי והחלה לפעול בשדה. בעבר קיווינו שמישהו ברשות הטבע יטפל בעמיתיו הפושעים, שמתנדבים בחלה"ט יבעטו בעלובים הממונים עליהם ועוד, אך כעת ניתן לומר בביטחון (לאומי! נוסף שר נקי כפיים לעניין, אפשר לישון בשקט) כי תסריט שכזה לא צפוי להתממש. גם אם יימצא מי שיפעל למען הסביבה, לטובת רווחתם של בעלי החיים וכיו"ב, הרי שבפלא שיקום הנזקים לא נחזה בדורנו. בבקשה להתאזר בסבלנות, בקרוב מאוד נזכה לצפות בעצמנו בחורבן הסביבה המקומית: "איבדנו את התקווה, אסור לאבד את הייאוש!" (אפרים קישון).

במן השדה מפותחים כלים ושיטות המאפשרים לנצל את היתרונות שבמידע ממקור ציבורי לצורכי מחקר, ממשק והכרת הסביבה. זהו מקור שחרף (למעשה - בגלל) משמעותו המתגברת, מוזנח על ידי הגופים המקצועיים*. בתחילת הדרך רוכזו המאמצים בהיבט הטכני, בהנחה כי בו טמונה המגבלה לשימוש הולם במידע. עם זאת, לימים נוכחנו כי מקור הבעיה אחר. לכן, הפנינו את משאבינו לכיוונים שלא דורשים תקציבים ושיתופי פעולה של המוסדות, ופעלנו באופן ישיר עם משתמשים וקהילות. הדבר הוביל להישגים מרשימים ביותר אשר העצימו את הציפייה לשיתופי פעולה עתידיים עם גופים ורשויות שונות. זו נמחקה כעת.

למה לערב פולטיקה?
השאלה הועלתה לאחר אזכור הממשלה החדשה בפרסום באתר העמותה. התגובות הראשונות בנושא נוסחו באופן ילדותי והתעלמתי מהן אולם הבאות אחריהן ענייניות ואישיות, ולכן אענה כאן. אני לא מערב פוליטיקה. ליתר דיוק, אני לא מערב עמדות פוליטיות בנושאים מדיניים עם פיתוח המערכת והשימוש בה. יתרה מזאת, למעשה נהוגה כאן הפרדה מוחלטת בין הדברים.

מי שמכניס לבתי הספר פושעים אלימים, שמפקיד את משאבינו בידי גנבים, שנותן לחלאות גישה לנשקים ואמצעי השמדה: הוא שמערב. מתוך מחויבות עמוקה לנושאים שמן השדה עוסקת בהם, אני נמנע ככל האפשר מאינטראקציה עם גורמים מושחתים ומסוכנים.

מדיניות סביבתית לא יכולה להיות מושתתת על חבורת עבריינים ובריונים

כיצד ולאן ממשיכים?
נערכו שינויים מהותיים בתוכניות פיתוח המערכת, וחלקו הראשון של התהליך צפוי להסתיים בקרוב. בגרסתה החדשה, היא מוכוונת באופן ממוקד יותר למשתמש היחיד. הכוונה היא להרחיב עוד יותר את מגוון האפשרויות העומדות בפניו לחקור וללמוד את הסביבה באופן פרטי ובמסגרת קהילה.

אנחנו לא מזניחים את ניצול המאפיינים הייחודיים שבמידע, בשיטות שפותחו כאן. המערכת עוברת את ההתאמות הנדרשות ליישום בתאי שטח אחרים: שיתוף פעולה ראשון כבר החל ונושא פירות, נשמח לעדכן בקרוב.

א.ו


*למרבה האירוניה, המנוולים האחראים למחדלי הנחשים וכיו"ב נקראים באופן רשמי 'מקצועיים'.

 

מן השדה
 
Section: 
Section1