פרסף גמדי

פרסף קטן יחסית ליתר מיני הפרספיים, דבר הבולט גם במבט מרחוק. המין מצוי באירופה, אסיה (בעיקר במרכז היבשת) וצפון אפריקה. בארץ תפוצתו רחבה יחסית ליתר מיני הפרספים והוא נצפה במרבית החבל הים תיכוני.


פרסף גמדי (Rhinolophus hipposideros), תפוצה רחבה בארץ, יחסית ליתר המינים במשפחה  © אסף צוער

Rhinolophus hipposideros פרסף גמדי
פרסף גמדי (Rhinolophus hipposideros), הקטן שבמיני הפרספיים בישראל  © עזרא חדד

תדירות: 104-108 (125-55) kh
הקלטות והיסטוגרמות בדף פרסף גמדי בספרית הקולות