פרסף חיוור

פרסף חיוור הוא מין בעל תפוצה ים תיכונית בעיקרה. מיני הפרסף הבינוניים בישראל נפגעו באופן קשה ביותר בעבר כתוצאה מאיוד מערות (פרטים נוספים בפרק המבוא), וכך גם הפרסף החיוור שייתכן ונעלם מנופי הארץ. בשנת 2002 נלכד במערה בצפון הגליל עטלף שבדיקה מחודשת של התצפית, לאחר ששוחררה החיה, העלתה את האפשרות שמדובר בפרסף חיוור. מעבר לזה, המין כבר הוכר כנכחד מישראל.

תדירות הקול: 105-112 (52-108) kh