פרספיים Rhinolophidae

בסוג פרסף מוגדרים 77 מינים. אלו עטלפים שגודלם קטן עד בינוני, שבעבר התייחסו לחלקם כשייכים למשפחת הפרספוניים. כבר במבט ראשון על פרסף ניתן להבחין בהתאמות מיוחדות של מבנה העטלף לאופן השימוש של בני המשפחה באקולוציה: קרומי עור דמויי פרסה על האף, שהם גם המקור לשם העברי (פרסה +אף).

לפרספיים קריאות ארוכות בתדירות גבוהה ביותר, לעתים קרובות למעלה מ-100 ק"ה. הקריאה המופקת מהאף היא בעיקרה בתדירות קבועה, Constant Frequency, ויוצרת בגלאי הטרודני צליל חלילי. האוזניים גדולות, חסרות צפיר, האפרכסת עוקבת במהירות ובדייקנות אחר הצלילים במרחב.


פרסף גדול (Rhinolophus ferrumequinum)
פרסף גדול
(Rhinolophus ferrumequinum). הגדול במיני הפרספיים    © עזרא חדד

שישה מינים מהסוג פרסף מוכרים בישראל. ההבחנה בין המינים הבינוניים בגודלם (מצוי, בהיר וחיוור) היא קשה מאוד בתנאי שדה, זו סיבה נוספת לכך שהידע אודותיהם מועט. בכל אופן, ברור כי הם מצויים בסכנת הכחדה חמורה ואולי אף מעבר לכך (ראה הערה בערך פרסף חיוור). לעיון בדפי המינים ניתן להשתמש בתפריט הנפתח או בקישורים הבאים:

פרסף גמדי
פרסף הנגב
פרסף גדול
פרסף בהיר
פרסף חיוור
פרסף מצוי