צפעון שחור, 19/11/2014

צפעון שחור Atractaspis engaddensis (מוזכר במקורות רבים בשם שרף עין גדי), הוא מהעדינים שבנחשים הארסיים בישראל. המין התגלה למדע בעין גדי בשנת 1944 על ידי פרופ' היינריך מנדלסון, שהוכש בידו על ידי הפרט שגילה. בישראל מצוי הנחש בעיקר באזורים מדבריים בנגב, בערבה ובמדבר יהודה, וכן במבואות ירושלים ולאורך עמק השבר צפ' עד לגלבוע. השבוע נצפה פרט ברכס דימונה (יואב נגב, 19/11/2014).

צפעון שחור Atractaspis engaddensis
צפעון שחור,   Atractaspis engaddensis   רכס דימונה, נוב' 2014       © יואב נגב