צפע מזרחי, Macrovipera lebetina

צפע מזרחי (Macrovipera lebetina) נאסף בעבר בארץ (Werner, 2016), אך נראה כי המין לא מצוי בה עוד. פרופ' ורנר מתייחס בספרו לאפשרות הימצאותו מחדש, ולכן אף כולל בו ערך אודות המין: אנו מפנים למקור זה לצורך מידע נוסף אודות פרטים המצויים באוספים.

במהלך השנים האחרונות המין דווח שוב מאזורנו. בינואר 98 פורסם ב-Zoology in the Middle East כי שני פרטים נמצאו בירדן, באתר הנמצא מצידו המזרחי של ים המלח, כ-50 ק"מ ממזרח לערד. ידועים מספר דיווחים מהארץ במהלך השנים האחרונות, אך למיטב ידיעתנו הם לא פורסמו ופרטים לא הובאו לאוספים. מבין התצפיות אשר נדונו כאן, אחת בלבד נמצאה מתאימה לתאור צפע מזרחי: מדובר בפרט אשר נמצא דר'-מז' לירושלים לפני כשנה (אוק' 2017). כיוון שגופת הנחש לא נאספה, הרי שיכולת הזיהוי והתעוד של פרט זה מוגבלת לתצלומים ודיווחים מילוליים.

אנו מקווים לפרסם כאן בקרוב סיכום של כלל הממצאים שנאספו עד כה, ובינתיים מפצירים בקהל הרחב להמשיך ולדווח על בעלי חיים דרוסים: ערוץ זה מתברר כמקור ידע חשוב ביותר.

מקורות:
Werner, Y.L. (2016) Reptile life in the Land of Israel, Edition Chimaira

מן השדה

Section: 
Section1