תוכי הלילה Pezoporus occidentalis

תוכי הלילה האוסטרלי (Pezoporus occidentalis) ידוע כמין מסתורי מאוד, אשר הידע אודותיו מוגבל ביותר. למעשה, כיוון שבמשך שנים רבות כלל לא התקבל מידע לגביו, התקבלה ההנחה כי נכחד כליל. למרבה ההפתעה הוא התגלה מחדש בסוף שנות '1970. הספר Night Parrot: Australia’s Most Elusive Bird, מתאר את התוכי המסתורי, את החיפושים אחריו ואת מציאתו מחדש.

Night Parrot: Australia’s Most Elusive Bird
Night Parrot: Australia’s Most Elusive Bird: Amazon

קישורים:
Night parrot: 'Questions about the veracity' of evidence for back-from-the-dead bird appearing in SA
ABC Science
"Night parrot sighting in Western Australia shocks birdwatching world
IUCN Red List of Threatened Species

Section: 
Section13