תן זהוב, 29/08/19

תן זהוב יודע לנצל היטב מקורות מזון מלאכותיים, והמין מתרבה בהצלחה בקרבת יישובים ובסמיכות לאדם: לעתים קרובות הם נצפים מחפשים מזון ביישובים, שדות חקלאיים ובקרבת מזבלות ולולים. אלדד רזניק צפה וצילם תן בצאלים ואנו מנצלים את ההזדמנות להציע ולהתייחס בתצפית (לא למפגש אקראי וחטוף) להיבטים הבאים:

זוויג – השונות הרבה בין פרטים מקשה על זיהוי זוויג בתצפית סטנדרטית, ובאופן כללי לא ניתן להבחין בין זכר לנקבה על פי מבנה או צבע הפרווה. בתנאי שדה, מלבד זיהוי אברי המין, אפשר להיעזר בהתנהגות.
זיהוי פרט - השונות הרבה בין פרטים מאפשרת להכירם באופן אינדיבידואלי, כך שמי שצופה באופן קבוע באותם תנים עשוי ללמוד לזהותם: על פי הזוויג, הגיל ועוד.  בתצפית מלפנים ניתן להשתמש בצורת הכתם הלבן שעל החזה כסימן זיהוי. בתצפית מאחור כדאי לנסות ולהבחין בסימנים מיוחדים על זנב החיה (כתמי צבע, שיער ועוד).
להקה – האם הפרט הנצפה הוא חלק מלהקה? האם זהו פרט צעיר המתלווה להוריו? מסייע בטיפול בגורים?
תצפית בזוג תנים – האם מדובר בזכר ונקבה בוגרים? בשני פרטים צעירים? כאמור לעתים קרובות ההבחנה בין זוויגים, בתנאי שדה, אינה אפשרית.
קולות – האם התנים מייללים? תוכלו לשער לאיזו מטרה? כדאי לשים לב לתא השטח בו נשמעות יללות, קרבתם של תנים נוספים, העיתוי בשנה ועוד: אלו יסייעו לבסס הנחות בנושא.
בני אדם – כיצד מתנהג התן ביחס לצופה? האם הוא חושש מקרבת אנשים? במידה והוא נראה חששן, אך נצפה במקום בו יש פעילות רבה של אנשים, ייתכן שזוהי אינה נחלתו הקבועה: אולי מדובר בפרט צעיר אשר משוטט ועובר בין טריטוריות של בוגרים.

תן זהוב (Canis aureus)
תן זהוב (Canis aureus). צאלים 25/08/2019         © אלדד רזניק

צפית בתן? ניתן לדווח גם באמצעות הוואטסאפ!
במסגרת קבוצה או במסר אישי אל קו התצפיות המאובטח של העמותה

Section: 
Section3