תצפיות זוחלים, 16/03/2020

תצפיות זוחלים מתקבלות באופן שוטף גם במהלך החורף, מרביתן במינים אשר פעילים ומתרבים באזורים מיושבים. בין היתר, התקבלו במהלך הימים האחרונים דיווחים במינים הבאים:

צב יבשה מצוי (Testudo graeca)
המין מתרבה בהצלחה באזורים מיושבים ברחבי החבל הים תיכוני, ונצפה לעתים תכופות.

חרדון מצוי (Stellagama stellio‏)

עין חתול חברבר (Telescopus fallax
אנחנו משתדלים לעקוב ולאפיין פעילות חורפית של נחשים מהסוג עין חתול (.sp Telescopus). הטמעת יישומי איסוף חדשים שאנו מפתחים תוכל להרחיב את אפשרויות ניתוח ועיבוד המידע המתקבל במערכת, והם ינוצלו למטרה זו. מרבית הדיווחים בנחשים מהסוג הפעילים בתנאי קור מתייחסים לעין חתול אפור (Telescopus hoogstraali), אך סביר שזוהי תוצאה של 'מאמץ הדיגום': פער עליו נגשר באמצעות היישומים החדשים.

שלוון טלוא ראש (Eirenis rothii)
שלוון טלוא ראש (Eirenis rothii). מצפה נבו, 08/02/2021   ©עדו ששון

המיזם הלאומי של העתקת נחשים משטחים מיושבים אל שטחי בר פועל במלוא המרץ, ושלושת המינים הבאים מדווחים לעתים קרובות:

זעמן שחור (Dolichophis jugularis)
דוד צפה בפרט שאורכו כ-40 ס"מ, שהה תחת מחסה (בית שמש, 15/03/2021). זהו אחד ממיני הנחשים הארוכים ביותר באזור. בעוד שצבעו של הבוגרים שחור מבריק, לצעירים הופעה שונה: מנומרת בגווני ירוק - חום - אפור, אשר הולכת ומתכהה עם ההתבגרות. 

זעמן מטבעות (Hemorrhois nummifer)

צפע מצוי (Daboia palaestinae

Section: 
Section1