תצפיות מכרסמים, 21/09/2021

הסיורים והתצפיות האחרונים שנערכו במסגרת עמותת מן השדה היו מוצלחים מאוד. אומנם נראה שאת מירב תשומת הלב משכו דווקא הטורפים, אך כדאי להתמקד דווקא במינים אשר מסיבות שונות לא מקבלים ייצוג הולם בדפי התצפיות האישיים.

עבורנו, סדרת המכרסמים צופנת בחובה ממצאים רבים, אם כי לעתים קרובות זיהוי לרמת המין לא מתאפשר בתנאי שדה. מעצם היותם מצויים באזורים מיושבים, הרי שאוכלוסיות כמה מהמינים נתונות תחת לחצים דינמיים, המשפיעים בתורם על התפוצה והשכיחות של אלו. כצפוי, הדינמיות הרבה המאפיינת תפוצה ושכיחות מכרסמים באזורים מיושבים, אינה באה לידי ביטוי ממשי במערכות הניטור השונות. זוהי אחת מבין הסיבות לכך שאנחנו מפתחים יישומי איסוף וניהול נתונים כדוגמת אלו המשולבים במיזם האשפים. מבין המינים אשר נצפו לאחרונה (בסדר כרונולוגי):

חולדה מצויה (Rattus rattus)
עכבר מצוי  (Mus musculus)
גרביל סלעים  (Dipodillus dasyurus)
נברן שדות (Microtus guentheri)
דרבן מצוי (Hystrix indica)
חולד (Spalax sp)
מריון מצוי  (Meriones tristrami)
נוטריה  (Myocastor coypus

כבר שלחת דיווח היוםאיך לדווח תצפית

וואטסאפאפליקציה, או טופס באתר: כל הדרכים כשרות 
 
 
 
 
Section: 
Section1