תצפיות עטלפים, 15/08/2016

זיהוי עטלפים על פי הקלטות דורש מיומנות. בעוד שבתצפית בשדה זיהוי עטלפון לבן שוליים בעזרת גלאי הוא לרוב פשוט יחסית, הרי שכאשר בוחנים הקלטות בהן מתועד מגוון של קולות עטלפונים - שלעתים אנו כלל לא מודעים לקיומם - הרי שלצורך זיהוי מינים דרושה מיומנות מסוג אחר. כאשר עוסקים בזיהוי עטלפים על פי הקלטות, יש לזכור כי להבדיל מזיהוי ציפורים על פי שירה, הקולות משמשים את העטלפים גם לצרכי התמצאות במרחב, ציד ועוד. מכאן, הרי שהם שונים ומשתנים בהתאם לבית הגידול, התנהגות העטלף, נוכחות פרטים נוספים בקרבתו, בית הגידול ומשתנים סביבתיים רבים נוספים.

במהלך הימים האחרונים נצפו והוקלטו עטלפים באזור השפלה. מצורפים צילומי מסך מתוכנת אנאלוק  (ZC) - לאיזה מין הנצפה בשפלה קריאות FM בתדירויות אלו? האם אלו קולות חברתיים? האם אלו קולות של מספר מינים שונים?

זיהוי עטלף
תמונה 1: זיהוי עטלף מאזור השפלה

זיהוי עטלף
תמונה 2: זיהוי עטלף מאזור השפלה

Section: 
Section5