תצפיות, 06-14/05/2016

14/05/2016
במהלך סוף השבוע דווחו תצפיות רבות, רובן במיני זוחלים ויונקים. מבין הדיווחים אשר עודכנו במערכת, תצפיות במינים הבאים:
צפע מצוי Vipera palaestinae
ארנבת מצויה Lepus capensis
דורבן מצוי Hystrix indica
צבוע מפוספס Hyaena hyaena
עטלפון לבן שוליים Pipistrellus kuhlii
עטלפון אירופי pipistrellus Pipistrellus
עטלפון סאבי Hypsugo savii
...ורבים נוספים - המערכת מתעדכנת מדי יום.

11/05/2016
מסיבות מובנות, אנו ממעטים להתפנות לפרסומים ועדכונים באתר בימים אלה. כידוע המערכת קולטת דיווחי תצפיות באופן אוטומטי, כך שהדבר לא משפיע על כל נושא הדיווחים למערכת.
בבית עלמין באזור השפלה, הוקלטו אמש קריאות העטלף הבא - האם ניתן לזהות את המין? לפניו ואחריו זוהו קריאות של עטלפונים לבני שוליים (Pipistrellus kuhlii) - האם גם אלו קריאות עטלפון?

זיהוי עטלף
תמונה: זיהוי עטלף


תמונה: הקלטת FS מאותו רצף

10/05/2016
במהלך אתמול אחה"צ והיום בבוקר עודכנו תצפיות ודפי מידע רבים, בהם מוזכרים המינים הבאים:
עטלפון לבן שוליים (Pipistrellus kuhlii)
דובון יפהפה (Utetheisa pulchella)
פרוונית שחורה Chaetopelma olivaceu
מטבעון מדברי Spalerosophis diadema
צפע (ארצישראלי) מצוי Vipera palaestinae
תלום קשקשים מצוי Malpolon monspessulanus insignitus

09/05/2016
חולד (Spalax sp) - תצפית ותיעוד יוצא דופן מאזור סאסא (Shajar), בפרט שנצפה חשוף באור יום. הסרטון זמין בקישור הבא:
חולד (Spalax sp) בקיבוץ סאסא

מעוניינים להצטרף לעמותת מן השדה כחבריי וועד?
נשמח לשותפים חדשים!

07/05/2016
- דרושים לעמותת מן השדה: שותפים לדרך המעוניינים להשפיע על הפעילות כחבריי וועד.
למידע נוסף:
וועד עמותת מן השדה
- אתמול באזור רמת גן - גבעתיים נצפו 4 עטלפונים לבני שוליים.

06/05/2016
בפורום פורסמה תצפית בדובון יפהפה (Utetheisa pulchella):

דובון יפהפה (Utetheisa pulchella)
דובון יפהפה (Utetheisa pulchella). רחובות, 2/05/2016          מן השדה©

 

Section: 
Section1