תצפיות 09/03/2020

רבים בוחרים לשלוח דיווחים באמצעות הוואטסאפ, ואנו מבקשים להזכיר את האפשרות לדווח במסגרת קבוצה. דיווחים המכילים מידע רגיש, ניתן לשלוח באופן פרטי: קו הדיווחים המאובטח של העמותה לרשותך באופן רציף. כל הדיווחים, מכל ערוצי הדיווח, עוברים תהליכי בקרה וסיווג דומים. הם מועברים לדף האישי בו הם מוצגים על גבי מפה ובטבלה הניתנת לייצוא.

עמותת מן השדה
תמונה: המידע המתקבל במערכת (מכל הערוצים) מרוכז ומועבר לדף האישי

בין העדכונים האחרונים, דיווחי תצפיות במינים הבאים (בסדר כרונולוגי של העדכון):

קרפדה ירוקה Bufo viridis
שבתאי השקד Saturnia pyri – דווח מאזור מעגן מיכאל - רמת הנדיב.
קיפוד חולות Hemiechinus auritus
תן זהוב  Canis aureus
אשמן קטן (מצרי) Taphozous perporatus
קיפוד מצוי Erinaceus concolor
צב יבשה מצוי Testudo graeca 
חרדון מצוי Laudakia stellio
מטבעון מדברי Spalerosophis diadema

קוץ דורבן מצוי, Hystrix indica
קוץ דורבן מצויHystrix indica . יבנה, 08/03/20 © נעם שגב

 

Section: 
Section1