תצפיות, 17-30/04/2016

30/04/2016
אתמול בשעות הערב, במהלך סיור קצר ברחובות, נצפו עטלפונים לבני שוליים (Pipistrellus kuhlii) ועטלף פרי מצוי (Rousettus aegyptiacus) בודד. לא נשמע ולו אשף יחיד במהלך הסיור, וגם לא בשעות שלאחריו: לאן פרחו האשפים?
היום עודכנה תצפית של ענת סקילי בחזירי בר (Sus scrofa): כעשרה פרטים נצפו באזור גבעת כח.

חזיר בר (Sus scrofa)
חזיר בר (Sus scrofa). גבעת כח, 04/2016          ענת סקילי ©

29/04/2016
בין היתר, עודכנו במהלך היום והלילה תצפיות בעטלפונים לבני שוליים. בשטח חקלאי בקרבת העיר רחובות הוצב גלאי כאמצעי ניטור פסיבי. במרביתן המוחלט של ההקלטות מזוהים קולות של   עטלפון לבן שוליים (Pipistrellus kuhlii), המין השכיח באזור. עם זאת, לעתים יש התלבטות לגבי הזיהוי ומצורפות שתי דוגמאות:
האם אלו קולות של עטלפון לבן שוליים? מוזמנים להתייחס.


זיהוי עטלף מרחובות, 28/04/2016

28/04/2016
אפעה מגוון (Echis coloratus) - דווחה תצפית מאזור הגלבוע (ברק דותן). על כך ועל זיהוי נחש מחרוזן ברשימה זוחלים בגלבוע. עדכוני מיני זוחלים  נוספים:
צב יבשה מצוי (Testudo gracea)
זעמן מטבעות (Hemorrhois nummifer)
צפע מצוי (Vipera palaestina)
שחור ראש (Rhynchocalamus melanocephalus)
מחרוזן טבעות (Micrelaps muelleri)

27/04/2016
צפע מצוי (Vipera palaestina) - דווח הבוקר מעין החורש (דרור ז.).
במהלך הימים הקרובים תפחת תדירות העדכונים בעמוד זה, אך מערכת התצפיות ממשיכה לקלוט מידע ולהתעדכן מדי יום.
כמו כן, מיזם האשפים זקוק למשתמשים נוספים:

הצטרפו אלינו!

26/04/2016
עודכנו מספר תצפיות בעטלפים מאזור המרכז והשפלה, רובן - בעטלפון לבן שוליים (Pipistrellus kuhlii).


עטלפון לבן שוליים (Pipistrellus kuhlii). רחובות, 25/04/2016          מן השדה ©

25/04/2016
מבין תצפיות הזוחלים שעודכנו במהלך היום:
חומט גמדי (Ablepharus rueppellii)
זעמן זיתני (Coluber rubriceps)
אפעה מגוון (Echis coloratus)
קמטן החורש (Ophisaurus apodus)
...ומבין  תצפיות היונקים:
נוטריה (Myocastor coypus)
עטלפון לבן שוליים (Pipistrellus kuhlii) - נצפה והוקלט אתמול ברחובות.


עטלפון לבן שוליים (Pipistrellus kuhlii). רחובות, 24/04/2016          מן השדה ©

דווחה תצפית בצפע מצוי (Vipera palaestina, צפע ארצישראלי), אשר נראה באזור נטעים אתמול (omer b.n).

24/04/2016
עודכנה תצפית במטבעון מדברי (Spalerosophis diadema), אשר נצפה על ידי יעקוב רזניק בצאלים (נגב צפ'-מע') בשעות הצהריים.


מטבעון מדברי (Spalerosophis diadema). צאלים, 24/04/2016          יעקוב רזניק ©

בין הדיווחים שהתקבלו במערכת במהלך החג, תצפית בחרדון צב מצוי (Uromastix aegyptius) אשר נצפה בחצבה בתאריך 23/04/2016 (משה קלוקובסקי). תצפיות במיני זוחלים נוספים אשר נוספו למערכת:
זעמן דק דרומי (coluber rhodorhachis), חרדון סיני (Pseudotrapelus sinaitus) ועוד (נועם גבעון).


חרדון צב מצוי,,Uromastyx aegyptius   חצבה, 23/04/2016   ©       משה קלוקובסקי

23/04/2016
במהלך החג התקבלו דיווחים ותצפיות במיני יונקים, זוחלים ופרפרים: עדכונים יפורסמו מחר, בינתיים רק נזכיר לקראת ערב את הצורך בדיווחי אשפים: לאן?

22/04/2016
שועל מצוי (Vulpes vulpes) - התקבל דיווח בפרט אשר נצפה באזור המפגש של נחל חימר-כביש 258, התקרב לטווח של כ-2.5 מ' מהצופים (נועם גיבעון, 19/04/2016).
צבוע מפוספס (Hyaena hyaena) - הבוקר התקבל דיווח בצבוע דרוס מאזור מבוא מודיעים (Giladzweb). למרות הרושם העשוי להתקבל כתוצאה מריבוי התצפיות בצבועים, אוכלסיית המין בארץ אינה גדולה במיוחד. ההערכה היא, שמספר התצפיות הגבוה הוא תוצאת אורחות חייו של המין: התנהגות, מזון ומקומות המסתור שהוא שוכן בהם.


צבוע מפוספס, Hyaena hyaena. הנציג היחיד בארץ של משפחת הצבועיים.       © Giladzweb

21/04/2016
חרדון צב מצוי (Uromastyx aegyptius) - שבעה חרדוני צב מצויים נצפו בערוצי נחלים ממזרח למכתש רמון (רימון וצופים נוספים)


 

חרדון צב מצוי,,Uromastyx aegyptius   נצפה מזרחית למכתש רמון, 15/04/2016   ©       רימון

08:00 - אתמול הוקלט עטלף מעניין בראש העין: נשתדל לפרסם כאן את הממצאים לקראת ערב.

20/04/2016
14:30 אתר העמותה נערך מעט, במטרה לסייע בניווט ובהתמצאות בתכנים.
במהלך הערב נצפו עטלפונים לבן שוליים (Pipistrellus kuhlii) ברחובות. בחצר בית באזור הפקולטה לחקלאות נשמע עטלף ככל הנראה ממין אחר, אך הוא לא זוהה בזמן אמת. על מנת לברר את זהותו, הוצב במקום גלאי, שנאסף בסיום התצפית. רובן המוחלט של הקריאות שהוקלטו באמצעותו זוהו כקריאות עטלפונים לבני שוליים, למעט רצף אחד - שייתכן ושייכות לאותו עטלף שלא זוהה. לקריאה מבנה שונה, כפי שאפשר לראות בתמונה המצורפת: האם עטלפון לבן שוליים עשוי להשתמש גם בקריאות מסוג זה, או שמדובר במין אחר?


תמונה: זיהוי עטלף על פי קול. רחובות, 19/04/2016      © מן השדה

19/04/2016
מתצפיות הערב-לילה: עטלפון לבן שוליים (Pipistrellus kuhlii), מהשכיחים שבעטלפי הארץ, הוקלט אתמול ברחובות.


קריאות עטלפון לבן שוליים (Pipistrellus kuhlii). רחובות, 18/04/2016 © מן השדה

אותו עטלף (אך לא אותו רצף קריאות) בהקלטת FS:

18/04/2016
הבוקר נפתח במספר עדכוני דיווחים, בהם תצפית במניפנית מצויה (Ptyodactylus guttatus) מאזור המרכז: שני פרטים אשר נצפו במהלך הלילה אורבים לטרף בבניין מגורים. בנוסף, עודכנו תצפיות במינים חזיר בר (Sus scrofa) וכחליל החומעה (Lycaena thersamon), פרפר הנפוץ ברוב חלקי הארץ (למעט חולות הנגב המערבי והמדבר הקיצוני), ברוב ימות השנה (למעט חודשי החורף הקרים)

17/04/2016
זוחלים ויונקים - בין היתר, נוסף היום דיווח בנמייה מצויה (Herpestes ichneumon) אשר נצפתה באזור מושב חרות (ג.י). בקרוב נפרסם כאן רשימה המוקדשת לטורף מעניין זה, אשר מבחינות אחדות יוצא דופן בקרב בני משפחתו.
שועל מצוי (Vulpes vulpes) - נוסף דיווח של בני שלמון, אשר צילם שועלה מניקה מחפשת מזון לאורך כביש 12 בשעות הבוקר (10:00).

שועל מצוי (Vulpes vulpes)
שועל מצוי (Vulpes vulpes) - נקבה בחיפוש מזון לאורך כביש מס' 12. © בני שלמון

 

 

 

Section: 
Section1