תצפיות, 26/08/17

במסגרת תצפיות טורפים שנערכו באזור בית גוברין, הוצבו גלאים אולטראסונים לצורך הקלטת עטלפים בחצר בית במושב. הגלאי הוצב על גדר, בשטח הגובל בשדה חקלאי (שטח פתוח). במהלך התצפית זוהו מספר מינים, כשהבולט בהם הוא עטלפון לבן שוליים: המין אותר במהירות בשטחים מיושבים בסביבת בית גוברין. זיהוי מינים על פי הקלטות מותיר אותנו לעתים קרובות עם עטלפים ב.מ (ב.מ = בלתי מזוהה), בפרט כאשר מדובר בעטלפים מהסוג נישפון, אוזנן ויזנוב. הקלטות נוספות אשר דורשות התייחסות מיוחדות ונותרות לעתים קרובות ללא זיהוי ודאי, הן אלו שנערכו בשטחים מרובי מכשולים (סבוכים וכד'), וכן אלו הכוללות קולות חברתיים. ייתכן שאחת הסיבות לקשיי הזיהוי היא היעדר סימוכין, אך נראה שלעתים עלינו להשלים עם גבולות יכולות הזיהוי על פי הקולות.

בהקלטה הבאה ניתן אומנם לזהות קולות של עטלפון לבן שוליים, אך נראות גם קריאות בעלות מבנה שונה:
האם גם אלו קולות של עטלפון לבן שוליים? האם של מינים אחרים? האם קולות חברתיים? ניתן לקבוע כמה פרטים?
קובץ ההקלטה המקורי זמין להורדה (מאוחסן בדרופבוקס) בקישור זיהוי עטלף

מבין הטורפים, נצפו מרבית המינים המוכרים באזור:
תן זהוב (Canis aureus) - תצפיות בפרטים חיים וכן בפרט דרוס.
שועל מצוי (Vulpes vulpes)
גירית מצויה (Meles meles)
צבוע מפוספס (Hyaena hyaena)
חתול בר (Felis silvestris)
חתול ביצות (Felis chaus)
קרקל (Caracal caracal) - פרט נצפה בסביבות בית גוברין במסגרת סיור לילה.

Section: 
Section1