תקציר תצפיות, 24/02/2021

במקביל להתרת הסגר וניקיון החופים, אנחנו חוזרים לשגרת פרסומי התקצירים. על מנת לקטוע לרגע את רצף הידיעות הסביבתיות הקשות שפורסמו בימים האחרונים, יוקדש התקציר למיני יונקים (יבשתיים). לא נזכיר שלכידת נחשים המתרבים ביישובים ושחרורם בשטחים פתוחים היא פגיעה קשה בסביבה, ולא נעסוק בהרג אכזרי ומיותר של תנים, חזירי בר ומינים נוספים: אנחנו באווירה חיובית.

נמיה מצויה Herpestes ichneumon
הנמיה היא טורף אשר מצליח להתקיים בסמיכות לאדם. מזונה כולל מיני מכרסמים ונחשים ארסיים, ולכן היא נחשבת כמועילה לאדם. זהו מין חברתי, אשר במדינות באסיה יש המחזיקים בו כחית מחמד: הן נקשרות למטפל ומזהות אותו.  בין היתר, דווחו במהלך השבוע תצפיות מאזור השרון (רמת הכובש), כולל דיווח דריסה מקרבת ניר אליהו (Shahar stein).

דלק סלעים Martes foina
בין התצפיות בדלק, דיווח מלהבות חביבה.

חולד (Spalax sp .Roy S
חולד (Spalax sp). אמציה, 08/02/2021 .Roy S©

חזיר בר Sus scrofa
חזירים נצפים תכופות ביישובים באזור הכרמל. באופן מפתיע מאוד, מרבית הטעויות שהוזכרו כאן בהקשר לטיפול בחזירים ביישובים חוזרות על עצמן. כיוון שזהו תקציר באווירה חיובית לא נזהיר מפני אסון קרב, אלא נמתין בסבלנות לבואו.  

צבוע מפוספס Hyaena hyaena
פרט נצפה סמוך לנס הרים (yehuda)

גירית מצויה Meles meles
עקבות בסמוך לכפר מנחם (eyalv)

צבי מצוי Gazella gazella  
5
פרטים באזור בית גוברין (EyalS), דיווחים נוספים מאזור נחושה-בית גוברין, ומגבעות מודיעין.

זאב מצוי Canis lupus
לדיווחים ותצפיות בזאבים מאזור הנגב והערבה, נשתדל להקדיש פרסום נפרד.

תן זהוב Canis aureus
פרט נמצא דרוס סמוך לניר אליהו (Shahar stein).

תצפיות מן השדה
ועכשיו... דיווחים! וואטסאפאפליקציה, או טופס באתר: כל הדרכים כשרות

 

 

Section: 
Section1