תקציר תצפיות, 24/10/22

תצפיות מתקבלות במערכת וזמינות בדפי הצופה האישיים. עדכונים אחרונים במערכת, בסדר כרונולוגי של מועד העדכון):
 

נוטריה Myocastor coypus
קרקל Caracal caracal
פרט נצפה בשעות הלילה, דרומית למנחמיה.
שועל מצוי Vulpes vulpes  
קיפוד מצוי  Erinaceus europaeus  
ריחופית כחולה Epaulet Skimmer
צפרדע נחלים  Rana levantina
עין חתול אפור Telescopus hoogstraali
מין נחש נדיר למדיי, שתפוצתו העולמית מצומצמת יחסית. הוא מצוי גם בירדן, מצרים וסיני. בארץ, הוא מצוי במדבר יהודה ובנגב וביחס למינים אחרים המצויים במדבר נצפה לעתים רחוקות. המידע אודותיו מועט. במן השדה הועלו מספר השערות לגבי מזונם ופעילותם של פרטים צעירים, השונים מהבוגרים לא רק בהופעתם אלא גם בהיבט של התנהגות ופעילות ביישובי אדם.
עכבר מצוי Mus musculus
חולדה מצויה Rattus rattus
זנב סנונית נאה Papilio machaon
ישראל וולפסון שיתף אותנו בידע ובחוויה של גידול פרפר זנב סנונית נאה, אשר הובילו להגחתו של פרט בממדים מפתיעים (תצלום מצורף): נקדיש לכך רשימה נפרדת. המין מוכר ברוב חלקי הארץ, נצפה מעופף בעיקר בין החודשים מרץ – נובמבר.


זנב סנונית נאה Papilio machaon   ©ישראל וולפסון

 

Section: 
Section1