Birds Tracks & Signs

ציפורים מותירות אחריהן סימני שדה רבים, הניתנים לזיהוי במהלך תצפית. הקולות הם מבין המוכרים שבהם, הרי היכרות מוקדמת איתם מאפשרת זיהוי לרמת המין. סימני שדה נוספים כוללים קינים, נוצות, גללים, צניפות ועוד. מהדורה חדשה של המדריך לסימני שדה של ציפורי בריטניה ואירופה צפויה לראות אור בסוף השנה, וביחס לקודמתה נוספו בה תרשימים ותצלומים רבים (הזמנה מוקדמת באתר NHBS).

Tracks & Signs of the Birds of Britain and Europe
Tracks & Signs of the Birds of Britain and Europe
Roy Brown(Author), John Ferguson(Author), Michael F Lawrence(Author), David C Lees(Author)


 

 

Section: 
Section13