Lizards of the World

"מאובנים חיים" נקראות הלטאות בפי כמה יונקים מודרניים, ואכן: תצפיות בזוחלים עשויות לדמות לנו את סביבות החיים בתקופות קדומות. הן זוכות לגלם תפקידים נבחרים בתרבויות שונות, כאשר לרוב הן לא מייצגות את דמות הגיבור טוב הלב.

 

Lizards of the World A Guide to Every Family

Lizards of the World  A Guide to Every Family by Mark O'Shea
 

מוכרים כיום כ-6000 מיני לטאות ברחבי העולם, המצויים במגוון אדיר של בתי גידול. הספר "לטאות העולם" סוקר מעל 100 משפחות לטאות בצירוף איורים רבים, תצלומים ומפות.

Lizards of the World A Guide to Every Family
Lizards of the World  A Guide to Every Family by Mark O'Shea

 הספר צפוי לצאת לאור בחודש מרץ 2021, ומוצע כעת להזמנה מוקדמת באתר NHBS. 

Lizards of the World A Guide to Every Family
Lizards of the World  A Guide to Every Family by Mark O'Shea

 

Lizards of the World A Guide to Every Family
Lizards of the World  A Guide to Every Family by Mark O'Shea

 

Lizards of the World A Guide to Every Family
Lizards of the World  A Guide to Every Family by Mark O'Shea

ספרים? קדימה, תצפיות ודיווחים!
וואטסאפאפליקציה, או טופס באתר: כל הדרכים כשרות 
 

 

 

 

Section: 
Section12