The Secret Life of Flies

  The Secret Life of Flies by Erica McAlister
  The Secret Life of Flies by Erica McAlister

חייהם המרתקים של הזבובים הם בגדר חידה עבור כמה מאיתנו, אשר טרם נחשפו לאורחות חייהם של חרקים אלו. בסדרת הזבובאים (Diptera) הוגדרו עד היום למעלה מ-100,000 מינים, המייצגים היטב את המגוון האדיר שבמחלקת החרקים. ספר הזבובים שראה אור לפני כשלוש שנים, מספק הצצה נדירה לחייהם של אלו. במסגרת מבצע באתר NHBS, ניתן לרכוש אותו כעת במחיר נמוך ($10).

.

  The Secret Life of Flies by Erica McAlister
  The Secret Life of Flies by Erica McAlister

Section: 
Section13