Song Meter Mini Bat FS Bat Detector

טרם נפנה לגלאי החדש (זמין החל ממרץ 2020), נזכיר כי אנו ממשיכים בהשאלת גלאי עטלפים ומצלמות שטח, בכוונה לעודד את השימוש בהם. מי שרוצה להתנסות בכך - בבקשה לפנות אלינו, נשמח לעזור. גלאי עטלפים הם מבין האמצעים הבולטים בהקשר לממצאים זואולוגים בעמותת מן השדה: באמצעותם מספר מיני העטלפים המוכרים לנו במרכז הארץ גדל במידה ניכרת (X3). מינים המוגדרים כנתונים בסכנת הכחדה וזוהו רק בצפון הארץ, התגלו שוכנים באזורים מיושבים במרכזה. בשלבים הראשונים של פיתוח תחום הניטור הופנו המאמצים לשיטות המאפשרות להפיק מידע מגלאים פשוטים יחסית, בכוונה לנצל את ריבוי המכשירים הפזורים במרחב על מנת ללמוד על תנועה של מינים חברתיים, לאתר מקומות משכן ועוד. תוך זמן קצר התברר כי מגוון המינים המצויים במרכז הארץ מחייב שימוש בגלאים המאפשרים גם הקלטת עטלפים בשדה ובחינת הזיהוי בעזרת תוכנות מחשב ואנשי מקצוע. כיום, זמינים מספר גלאים מתקדמים אשר מבחינת עלויות והשימוש בהם הפכו לנגישים יותר וכדאי להכירם.

גלאי עטלפים
Song Meter Mini Bat FS Bat Detector

דגם חדש מבית wildlifeacoustics מציע חלופה נגישה יותר לדגמי הגלאים המוכרים מהחברה. המיקרופונים המובנים מאפשרים לבצע הקלטות באיכות גבוהה מאוד, מקבילות לאלו המושגות באמצעות גלאי SM4BAT  ומיקרופון SMM-U2. המכשיר מאפשר הקלטת FS/ZC בנפרד או במקביל. ניתן לרכוש מיקרופון נוסף, ולהקליט בעזרתו גם קולות בעלי חיים בטווח הנשמע: צפרדעים וציפורים, למשל (לא במקביל להקלטת קולות אולטראסונים). 

מומלץ לכל מי שמעוניין לצפות ולזהות עטלפים בשדה ללמוד את הנושא. מדריך מומלץ:
British Bat Calls: A Guide to Species Identification
 

Song Meter Mini Bat FS Bat Detector
Song Meter Mini Bat FS Bat Detector

גלאי עמותת מן השדה
Song Meter Mini Bat FS Bat Detector

גלאי עטלפים
Song Meter Mini Bat FS Bat Detector

Section: 
Section4