מניפנית?

נראתה אתמול בדרך לגן ביישוב אדם

אכן מניפנית - אפשר לראות את כריות ההדבקה בקצות האצבעות.
דגם הגב מעניין: צורת הכתמים דומה לזו של המניפניות באזור הדרום, אך הצבע הכללי - קרוב יותר למניפניות הצפוניות.

 I Don't Want to Belong to Any Club That Will Accept Me as a Member" (Groucho Marx)"

האם הכוונה לאדם שליד ירושלים? אני מניח שמשה מכיר ויכול להגיד האם מדובר במופע שכיח באזור. 

 I Don't Want to Belong to Any Club That Will Accept Me as a Member" (Groucho Marx)"