חרדונים בלילה

דיווח של עומר: "... חרדון גדול על קיר תחנת הרכבת מתחת למנורה דלוקה. הפעם הראשונה בחיי שאני רואה חרדון ער בשעה כזו. האם אורות התחנה שיבשו את השעון הביולוגי שלו, או שמא הוא ניצל את הלילה החמים כדי לצוד עשים ליד המנורה בסגנון שממיתי?" מישהו צפה בחרדונים פעילים בלילה?

Forum Tags: 

הוספתי השבוע תצפיות בחרדונים מצויים שראיתי בגבולה המערבי של רחובות. אחת מהן היא בשלושה פרטים גדולים וכהים, אשר נראו כמו זכרים שליטים - אלא שהם היו במרחק של מטרים בודדים אחד מן השני. מעבר להופעה הכהה והגודל היחסי, שניים מהם גם נראו מתנהגים כיאה לבעלי הנחלה, אם כי הם לא התקיפו זה את זה.

 I Don't Want to Belong to Any Club That Will Accept Me as a Member" (Groucho Marx)"