עין חמד

התצלום המצורף צורף לדיווח מעין חמד, בצירוף שאלה:
האם ריחופית כחולה?


האם ריחופית כחולה? עין חמד, 23/09/21.  © טליה

לסקירת מינים ממשפחת הטיסנתיים: טיסנתיים Libellulidae 

 

Section: 
Section1