תצפיות 22/02/2020

בעזרת היישומונים החדשים והוואטסאפדיווחי תצפיות מתקבלים כעת מאתרים חדשים: תודה רבה לכל השותפים. 
כל הדיווחים מועברים אל דף המשתמש האישי בו הם מוצגים בטבלה, על גבי מפה וניתנים לייצוא כקובץ טקסט.

מן השדה מערכת מידע שיתופית
מן השדה - מערכת מידע גיאוגרפי (PPGIS) שיתופית בנושא מגוון המינים

בין הדיווחים האחרונים, תצפיות במינים הבאים (בסדר כרונולוגי):

צבוע מפוספסHyaena hyaena
צב יבשה מצוי (Testudo graeca)
קרפדה ירוקה Bufo viridis
שממית עצים Cyrtodactylus kotschyi
תן זהוב Canis aureus - בין התצפיות דיווח דריסה מאזור מגידו: תצפית בתן דרוס (SagiC).
זיקית מובהקת Chamaeleo chamaeleon  - כולל תצפית בפרט אשר נמצא מת ברמת השרון (Omry Avni).

ארנבת מצויה, Lepus capensis
ארנבת מצויהLepus capensis. שיזפון, 17/02/2020 .           Assaf Shavit©

חזיר בר Sus scrofa - סימני שדה רבים בקרבת ברקאי: שביל, עקבות וסימני נבירות (נעם שגב).

 דלק (Martes foina)
 דלק (Martes foina): נמצא מת בערוץ נחל רבה.   © נחמיה

דיווח תצפית במסגרת קבוצת וואטסאפ:
https://api.whatsapp.com/send?phone=972532307083&text=%D7%94%D7%A6%D7%98%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%AA%20%D7%9C%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A6%D7%AA%20%D7%93%D7%99%D7%95%D7%95%D7%97%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%AA%D7%A6%D7%A4%D7%99%D7%95%D7%AA#

קו הדיווחים המאובטח של העמותה יכול לשמש כערוץ תקשורת אישי, ומתאים למידע שפרסומו עלול להזיק:
https://api.whatsapp.com/send?phone=972532307083&text=%D7%AA%D7%95%D7%93%D7%94%20%D7%A2%D7%9C%20%D7%94%D7%A0%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%9C%D7%93%D7%95%D7%95%D7%97%21%20%D7%91%D7%91%D7%A7%D7%A9%D7%94%20%D7%9C%D7%94%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%A3%20%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9D%20%28%D7%9E%D7%A4%D7%94%29.%20%D7%A0%D7%99%D7%AA%D7%9F%20%D7%9C%D7%A6%D7%A8%D7%A3%20%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA%2c%20%D7%A1%D7%A8%D7%98%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%A7%D7%91%D7%A6%D7%99%20%D7%A7%D7%95%D7%9C&source=&data=

מדוע דיווחים כוללים נתוני מיקום מדויקים?

Section: 
Section1