עדכונים ותצפיות 10/06/2021

סיור תצפיות והצבת אמצעי ניטור יוצא בשעות אלו לדרך, ואנחנו מצפים בכיליון עיניים לסקירות ולממצאים. אפרופו כיליון, טרם נפנה למינים אשר נצפו לאחרונה, נפנה שוב לפרסום בנושא מערת איילון: בבקשה לא להסתפק בחתימה על עצומות, אלא להגיש התנגדויות כנדרש.

בשעות האחרונות עודכנו דיווחים במיני הזוחלים הבאים:
צב יבשה מצוי (Testudo graeca)
כולל דיווח על פרט שנצפה בצומת דמון, אשר שרד פציעה קשה בשריון (נעם שגב).
שממית חרמון (Mediodactilus amictopholis)
תצפיות מאתר החרמון
חרדון מצוי (Laudakia stellio)
זיקית מובהקת (Chamaeleo chamaeleon)
קמטן (Pseudopus apodus)
לטאה ירוקה (Lacerta media israelica)
נחש מים (Natrix tessellata)
צפע מצוי (Daboia palaestinae): העם דורש מחדל

נחתנית הדרכים, Brachythemis Impartita
נחתנית הדרכיםBrachythemis Impartita - אגמון הסופרלנד (ראשל"צ), 09/06/2021 © eyalv

מבין מיני היונקים, נזכיר את הבאים:
חולדה מצויה  Rattus rattus
גרביל סלעים Dipodillus dasyurus
חזיר בר  Sus scrofa
עטלף פירות מצוי Rousettus aegyptiacus
גירית מצויה Meles meles
נמיה מצויה  Herpestes ichneumon
צבוע מפוספס Hyaena hyaena

צב יבשה מצוי, Testudo graeca
צב יבשה מצויTestudo graeca. פרט אשר שרד פגיעה קשה בשריון. דמון, 10/06/2021       © נעם שגב

...ועכשיו - דיווחים: 
וואטסאפאפליקציה, או טופס באתר: כל הדרכים כשרות

 

Section: 
Section1