שפיראים Odonata of Israel

Checklist of the Odonata of Israel  / Itai Shani

* שמות בעברית: על פי מילון מונחי בעלי חיים של האקדמיה ללשון עברית
* הדף נכתב מחדש - בתוספת השמות בעברית וקישורים לדפי תצפיות מעודכנים. לבינתיים, כל התצפיות מתעדכנות במפות האישיות: תודה על הסבלנות.

Full Screen Map

  SP NAME ISR G Status MED Status
Zygoptera          
Lestidae          
שביבית דו-גונית Lestes barbarus Southern Emerald Damselfly X    
שביבית מלחות Lestes macrostigma Dark Spreadwing X    
שביבית עדינה Lestes virens Small Spreadwing X    
שביבית פלגים Chalcolestes parvidens Eastern Willow Spreadwing X    
גיצית ארודה Sympecma fusca Common Winter Damselfly X    
Calopterygidae          
תכשיטית שקופת כנף Calopteryx hyalina Clear-Winged Demoiselle X    
תכשיטית זוהרת Calopteryx syriaca Syrian Demoiselle X    
Epallagidae          
צעיפית Epallage fatime   X    
Platycnemididae          
נוצנית שטוחת רגל Platycnemis dealbata   X    
נוצנית צרת רגל Platycnemis kervillei   X    
Coenagrionidae          
שלחית זעירה Agriocnemis sania   X    
חרבית סמוקה Ceriagrion georgifreyi   X    
רומחית חיננית Coenagrion scitulum   X    
רומחית סורית Coenagrion syriacum   X    
דקרית תכלת Erythromma lindenii   X    
דקרית אדומת עין Erythromma viridulum   X    
חיצית הדורה Ischnura elegans   X    
חיצית ערוצים Ischnura evansi   X    
חיצית נאות מדבר  Ischnura fountaineae   X    
חיצית שונת-כתמים Ischnura pumilio   X    
חיצית בריכות Ischnura senegalensis   X    
חניתית אדומת מצח Pseudagrion sublacteum   X    
חניתית ארץ ישראלית Pseudagrion syriacum   X    
חניתית היאור Pseudagrion torridum   X    

AESHNIDAE 

         
שומרן חלודי Aeshna isoceles Green-eyed Hawker X NE LC
שומרן פסיפסי Aeshna mixta Migrant Hawker X NE LC
סיירן נודד Hemianax ephippiger   Vagrant Emparor X LC LC
סיירן מפואר Anax immaculifrons Magnificent Emparor X NE LC
סיירן קיסרי Anax imperator  Blue Emperor X LC LC
סיירן נסיכי Anax parthenope   Lesser Emparor X NE LC
משקיפן נחלים Caliaeschna microstigma Eastern Spectre X NE NT
Gomphidae          
מלקחית נהרות Gomphus davidi   Levant Clubtail X LC LC
  Gomphus (vulgatissimus) schneiderii  Turkish Clubtail   NE LC
  Gomphus ubadschii Syrian Clubtail   NE VU
קרדומית דקת גזרה Lindenia tetraphylla  Bladetail X NE NT
מיצבטית גלונית Onychogomphus flexuosus   Waved Pincertail X NE VU
מיצבטית משויישת Onychogomphus lefebvrei  Pale Pincertail X NE LC
מיצבטית חדת שן Onychogomphus macrodon Levant Pincertail X VU VU
מלקטית ירקרקה Paragomphus genei   Green Hooktail X LC LC
  Stylurus flavipes River Clubtail      
Cordulegastridae          
  Cordulegaster insignis Blue-eyed Goldenring X NE NT
  Cordulegaster (boltonii) picta Turkish Goldenring   NE VU
Libellulidae           
  Acisoma panorpoides Grizzled Pintail   LC EN
נחתנית כהת כנף Brachythemis fuscopalliata Dark-winged Groundling X VU VU
נחתנית דרכים Brachythemis impartita Banded Groundling X LC LC
דלגנית אדומה Crocothemis erythraea  Broad Scarlet X LC LC
דלגנית זוטית Crocothemis sanguinolenta   Little Scarlet X LC LC
דלגנית אסייתית Crocothemis servilia    Oriental Scarlet X NE LC
מצנחית שחורה Diplacodes lefebvrii   Black Percher X LC LC
טיסנית רחבת גוף Libellula depressa    Broad-bodied Chaser X NE NC
טיסנית נאה Libellula pontica    Red Chaser X NT NT
  Orthetrum abbotti    Abbott's Skimmer LC DD
ריחופית עבת בטן Orthetrum brunneum    Southern Skimmer X NE LC
ריחופית כחולה Orthetrum chrysostigma    Epaulet Skimmer X LC LC
ריחופית קנים Orthetrum coerulescens Keeled Skimmer X NE LC
ריחופית מדברית Orthetrum ransonneti    Orthetrum SP    X NE LC
ריחופית חרוזה Orthetrum sabina Slender Skimmer X NE LC
ריחופית קטנה Orthetrum taeniolatum    Small Skimmer X NE LC
ריחופית אגמים Orthetrum trinacria  Long Skimmer X LC LC
  Orthetrum cancellatum Black-tailed Skimmer   NE LC
גלשונית נוודת Pantala flavescens Wandering Glider      
נפנפנית ססגונית Rhyothemis semihyalina Phantom Flutterer      
נסקנית ערפילית Selysiothemis nigra Black Pennant      
  Sympetrum (vulgatum) arenicolo     NE  
עפיפונית משוטטת Sympetrum fonscolombii Red-veined Darter X LC LC
עפיפונית כתומה Sympetrum meridionale Southern Darter X NE LC
עפיפונית אדמונית Sympetrum sanguineum Ruddy Darter X NE LC
עפיפונית סיני Sympetrum (vulgatum) sinaiticum Nomad X NE LC
עפיפונית צהובת פסים Sympetrum striolatum Common Darter X NE LC
  Sympetrum decoloratam   X_ Dropwing      
גיחנית ארגמן Trithemis annulata   Violet Dropwing X LC LC
גיחנית מעורקת Trithemis arteriosa   Red-veined Dropwing X LC LC
גיחנית אינדגו Trithemis festiva Indigo Dropwing X NE LC
  Trithemis kirbyi Orange-winged Dropwing   LC LC
זנקנית טלואה Urothemis edwardsii  Blue  Basker X LC CR
דאונית אשדים Zygomyx torridus Ringed Cascader X LC NT