שפיראים Odonata of Israel

* נוספו לטבלת המינים השמות העדכניים בעברית (על פי מילון שפיראים באתר האקדמיה ללשון) וקישורים לדפי מידע ותצפיות מעודכנים.
כל התצפיות מתעדכנות במפות האישיות, איך לדווח? וואטסאפאפליקציה, או טופס באתר: כל הדרכים כשרות!

CHECKLIST OF THE ODONATA OF ISRAEL  / ITAI SHANI
שם SP NAME ISR G STATUS MED STATUS
ZYGOPTERA          
LESTIDAE          
שביבית דו-גונית Lestes barbarus Southern Emerald Damselfly X    
שביבית מלחות Lestes macrostigma Dark Spreadwing      
שביבית עדינה Lestes virens Small Spreadwing      
רשפית פלגים Chalcolestes parvidens Eastern Willow Spreadwing      
גיצית ארודה Sympecma fusca Common Winter Damselfly      
CALOPTERYGIDAE          
תכשיטית שקופת כנף Calopteryx hyalina Clear-Winged Demoiselle      
תכשיטית זוהרת Calopteryx syriaca Syrian Demoiselle      
EPALLAGIDAE          
צעיפית מזרחית Epallage fatime        
PLATYCNEMIDIDAE          
נוצנית שטוחת רגל Platycnemis dealbata        
נוצנית צרת רגל Platycnemis kervillei        
COENAGRIONIDAE          
שלחית זעירה Agriocnemis sania        
חרבית סמוקה Ceriagrion georgifreyi        
רומחית חיננית Coenagrion scitulum        
רומחית סורית Coenagrion syriacum        
דקרית תכלת Erythromma lindenii        
דקרית אדומת עין Erythromma viridulum        
חיצית הדורה Ischnura elegans        
חיצית ערוצים Ischnura evansi        
חיצית נאות מדבר Ischnura fountaineae        
חיצית שונת-כתמים Ischnura pumilio        
חיצית בריכות Ischnura senegalensis        
חניתית אדומת מצח Pseudagrion sublacteum        
חניתית ארץ ישראלית Pseudagrion syriacum        
חניתית היאור Pseudagrion torridum        
AESHNIDAE           
שומרן חלודי Aeshna isoceles Green-eyed Hawker X NE LC
שומרן פסיפסי Aeshna mixta Migrant Hawker X NE LC
סיירן נודד Anax ephippiger Vagrant Emparor X LC LC
סיירן מפואר Anax immaculifrons Magnificent Emparor X NE LC
סיירן קיסרי Anax imperator Blue Emperor X LC LC
סיירן נסיכי Anax parthenope Lesser Emparor X NE LC
משקיפן נחלים Caliaeschna microstigma Eastern Spectre X NE NT
GOMPHIDAE          
מלקחית נהרות Gomphus davidi  Levant Clubtail X LC LC
   schneiderii  (vulgatissimus)   Gomphus Turkish Clubtail      
  Gomphus ubadschii Syrian Clubtail      
קרדומית דקת גזרה Lindenia tetraphylla Bladetail      
מיצבטית גלונית Onychogomphus flexuosus Waved Pincertail X NE VU
מיצבטית משויישת Onychogomphus lefebvrei Pale Pincertail X NE LC
מיצבטית חדת שן Onychogomphus macrodon Levant Pincertail X VU VU
מלקטית ירקרקה Paragomphus genei  Green Hooktail X LC LC
  Stylurus flavipes River Clubtail      
CORDULEGASTRIDAE          
  Cordulegaster insignis Blue-eyed Goldenring X NE NE
  Cordulegaster (boltonii) picta Turkish Goldenring   NE VU
LIBELLULIDAE          
  Acisoma panorpoides Grizzled Pintail   LC EN
נחתנית כהת כנף Brachythemis fuscopalliata Dark-winged Groundling X VU VU
נחתנית דרכים Brachythemis impartita Banded Groundling X LC  
דלגנית אדומה Crocothemis erythraea Broad Scarlet X LC  
דלגנית זוטית Crocothemis sanguinolenta Little Scarlet X LC  
דלגנית אסייתית Crocothemis servilia  Oriental Scarlet X NE  
מצנחית שחורה Diplacodes lefebvrii  Black Percher X LC  
טיסנית רחבת גוף Libellula depressa   Broad-bodied Chaser X NE  
טיסנית נאה Libellula pontica Red Chaser X NT  
  Orthetrum abbotti         
ריחופית עבת בטן Orthetrum brunneum         
ריחופית כחולה Orthetrum chrysostigma         
ריחופית קנים Orthetrum coerulescens        
ריחופית מדברית Orthetrum ransonneti         
ריחופית חרוזה Orthetrum sabina        
ריחופית שחורת קצה* Orthetrum cancellatum Black tailed skimmer      
ריחופית קטנה Orthetrum taeniolatum        
ריחופית אגמים Orthetrum trinacria        
  Orthetrum cancellatum        
גלשונית נוודת Pantala flavescens        
נפנפנית ססגונית Rhyothemis semihyalina        
נסקנית ערפילית Selysiothemis nigra        
   arenicoloSympetrum (vulgatum)     NE  
עפיפונית משוטטת Sympetrum fonscolombii   X LC LC
עפיפונית כתומה Sympetrum meridionale   X NE LC
עפיפונית אדמונית Sympetrum sanguineum   X NE LC
עפיפונית סיני  sinaiticumSympetrum (vulgatum)   X NE LC
עפיפונית צהובת פסים Sympetrum striolatum Common Darter X NE LC
  Sympetrum decoloratam        
גיחנית ארגמן Trithemis annulata Violet Dropwing X LC LC
גיחנית מעורקת Trithemis arteriosa Red-veined Dropwing X LC LC
גיחנית אינדגו Trithemis festiva Indigo Dropwing X NE LC
  Trithemis kirbyi Orange-winged Dropwing   LC LC
זנקנית טלואה Urothemis edwardsii  Blue  Basker X LC CR
דאונית אשדים Zygomyx torridus Ringed Cascader X LC NT

* שם המין הוא שם מוצע ואינו מאושר על ידי האקמיה ללשון עברית