אצילית, זוחלים ויונקים

תצפיות רבות דווחו במהלך סוף השבוע למערכת. דיווחים המתקבלים באמצעות הערוצים השונים (אתר העמותה / וואטסאפ / יישומונים) מרוכזים ומועברים את תהליכי הסיווג והבקרה הנדרשים. בין היתר, דווחה תצפית באצילית היערה: פרפר בינוני הנפוץ מדרום אירופה ועד איראן, ומצוי בישראל בחבל ההררי הים תיכוני. Omry Avni צפה וצילם אצילית בנחל עמוד עליון.

דיווחים נוספים מועברים לבקרה וסיווג כמקובל בעמותה, נזכיר כמה משמות המינים (בסדר כרונולוגי):
שממית עצים (Mediodactlus kotschyi)
חומט מנומר (Eumeces schneideri)
צב יבשה מצוי Testudo graeca

חנק (Eryx jaculus) עדו ששון
חנק (Eryx jaculus) בהרי ירושלים, דווח באמצעות הוואטסאפ. © עדו ששון

חזיר בר (Sus scrofa)
קיפוד חולות (Hemiechinus auritus)
פסמון  (Psammomys obesus)
חולד ב.מ  (Spalax sp)
אשמן גדול (Taphozous nudiventris)
שועל מצוי (Vulpes vulpes)
עטלפון לבן שולייםPipistrellus kuhlii

אצילית היערה, Limenitis reducta
אצילית היערה, Limenitis reducta בוגר  © Omry Avni

במהלך הימים הקרובים ייסקרו דיווחים נוספים, נפרסם כאן את עיקרי הממצאים ואת הבולטים שבהם. בינתיים...
תצפיות! כבר שלחת דיווח היום  וואטסאפאפליקציה, או טופס באתר: כל הדרכים כשרות 

 

Section: 
Section1