זוחלים בחרמון: כרכן חלק

סיורים בחרמון הם לעתים מוצלחים, ולפעמים אף מוצלחים מאוד. אנחנו זוכים לפגוש בהר ובסביבותיו מיני חי וצומח רבים אשר לא ניתן לראות בשום אתר אחר בארץ, כך שעבורנו המפגש איתם הוא נדיר למדיי. בעוד שצפע חרמון (Montivipera bornmuelleri) ולטאה חרמונית (Lacerta kulzeri) הם זוחלים המאותרים בקלות יחסית בהר, הרי שיש מינים אשר נצפים לעתים רחוקות יותר: בין היתר מפני שחלק מהאתרים כלל אינם נגישים.

הבוקר דווח כי כרכן חלק (Zamenis hohenackeri), פרט שאורכו כ-35 ס"מ, נצפה בחרמון.  למין תפוצה רחבה הכוללת אזורים בלבנון, טורקיה, סוריה, ארמניה, גאורגיה ועוד, אך בתחומי הארץ הוא נצפה בקביעות אך ורק בחרמון, לרוב ברום 1000-1600 מ'. 

כרכן חלק, Zamenis hohenackeri
כרכן חלקZamenis hohenackeri. חרמון, 16/05/2020.   © אסף

מקורות
Werner, Y.L. (2016) Reptile life in the Land of Israel, Edition Chimaira

Section: 
Section12