זיהוי עטלף, 13/09/2016

התמונות הבאות צורפו לדיווח שנשלח למערכת במהלך הלילה: הקלטות אשר נערכו באזור השפלה, בשטח מיושב הגובל באזור חקלאי. האם ניתן לזהות את המינים? תודה רבה על כל תשובה ועזרה בעניין.

זיהוי עטלף
תמונה מס 1 : זיהוי עטלף

זיהוי עטלף
תמונה מס 2: זיהוי עטלף

זיהוי עטלף
תמונה מס 3 : זיהוי עטלף

Section: 
Section5