זיהוי עטלף, 21/08/2017

בתמונה המצורפת היסטוגרמת קריאות עטלף, אשר הוקלטו בשטח מושב בשפלה במהלך סוף השבוע.

האם ניתן לזהות את המין?
האם מדובר ביותר ממין אחד?
 


קריאות עטלף: הוקלט בשטח פתוח

תצפית בעטלף נוסף אשר טרם זוהה:
זיהוי עטלף, 21/07/2017


 

Section: 
Section3