זיהוי עטלף, 24/07/22

בתמונה המצורפת: תצלום מסך מתוך 
Anabat Insight
עטלף אשר הוקלט לאחרונה בשאר יישוב (עמק החולה). האם ניתן לזהות את המין?
העטלף חלף במעוף מעל בית מגורים, הממוקם בגבול היישוב עם שטח חקלאי פתוח.

 

זיהוי עטלף שאר יישוב

Section: 
Section1