זיהוי עטלפים, 19/08/2016

דיווחי עטלפים רבים אינם מוצגים על גבי המפה הכללית, כיוון שהם טרם קיבלו אישור סופי לזיהוי שניתן בהם. כמעט ואין נתונים מאזור מישור החוף והשפלה לגבי הימצאותם של מיני עטלפי חרקים בו, למעט עטלפון לבן שוליים ואשף מצוי. לכן, אישור תצפיות במינים אחרים דורש תשומת לב מיוחדת. תצפיות עטלפים מפתיעות במרכז הארץ, העלו שוב את הצורך לנצל מידע מסוג זה לצורכי שמירת טבע. מערכת שפותחה בעמותה עושה שימוש בנתוני נוכחות (Presence-only data), על מנת לזהות אזורים המשמשים עטלפים לצורכי משכן ושיחור.

במסגרת תהליך הפיתוח הוקלטו עטלפים רבים באמצעות גלאים אולטראסונים, ונערכו בדיקות במטרה להעריך את יכולות הזיהוי בשיטות בהן השתמשנו. מסקנות העבודה יפורסמו בקרוב, בינתיים אנו פונים לקהל במטרה לקבל חוות דעת לגבי זהותם של העטלפים הבאים:
התמונות הבאות צורפו לדיווחים שנשלחו למערכת במהלך החודשיים האחרונים: כולן נערכו באזור השפלה, בשטח מיושב הגובל באזור חקלאי. התקבלו לגביהן חוות דעת סותרות, ולכן הן מפורסמות באתר. האם ניתן לזהות את המינים?
תודה רבה על כל תשובה.

עטלף

תמונה 1: זיהוי עטלף

זיהוי עטלף

תמונה 2: זיהוי עטלף

תמונה 2: זיהוי עטלף
תמונה 3: זיהוי עטלף


תמונה 3ב: הקריאות הנראות בתמונה 3 ב-ZC, מוצגות שוב ב-FS

תמונה: זיהוי עטלף
תמונה 4: זיהוי עטלף

Section: 
Section1