חדצלע גדול

מבין עשרות (כ-43)1 מיני העקרב המוכרים בסוג חדצלע (Compsobuthus), ידועים בארץ ארבעה מינים. שני מינים בסוג אנו פוגשים לעתים תכופות יחסית ותצפיות בהם מתווספות למערכת מפעם לפעם, בפרט במין חדצלע מגובשש (Compsobuthus schmiedeknechti)* - מין שכיח ברחבי החבל הים תיכוני, המצוי במגוון בתי גידול. המין השני בסוג המזוהה לעתים הוא חדצלע חלק (Compsobuthus levyi). שני מיני החדצלע הנוספים הינם נדירים מאוד, וידועות תצפיות מעטות ביותר בהם:
חדצלע גדול (Compsobuthus longipalpis).
חדצלע כרמלי (Compsobuthus carmelitis).

בהתחשב בידע המועט אודות שני המינים האחרונים ונדירותם, תצפיות לא מתועדות נרשמו תחת *דרוש אימות ולא מופיעות על גבי מפת תצפיות העקרבים. תצפיות במין הכרמלי טרם נרשמו במן השדה, בעוד שבמין חדצלע גדול נוספו בודדות במהלך השנים האחרונות: כולן ממדבר יהודה. במהלך השבוע דיווח יעקב תצפית (ללא מיקום) במין זה.

 חדצלע גדול,  Compsobuthus longipalpis
חדצלע גדולCompsobuthus longipalpis. מהנדירים שבמיני העקרבים באזור, 21/08/2017.          © יעקב

אנחנו מבקשים לנצל את ההזדמנות ולהזמין אנשי שדה המתמצאים בזיהוי עקרבים, להצטרף לצוות המקצועי של העמותה כמנהלי תוכן לתחום העכבישניים, אותו ניתן לחלק כמובן על פי סיווג טקסונומי (עקרבאים, עכשובאים וכן הלאה). פניות יתקבלו בברכה

* מוכר גם בשם הלא-רשמי חדצלע יהודה
1 the Scorpions files

קישורים
Scorpions of the Eastern Mediterranean - Dimitris Kaltsas, Iasmi Stathi and Victor Fet
הסוג Compsobuthus - ויקיפדיה
חדצלע: מידע ותצלומים של ארבעת המינים באתר חרקים-עולם קטן בגדול
שמונה מיני חדצלע חדשים באסיה ובאפריקה František Kovařík

Section: 
Section1