חיצית נאות מדבר

שם אנגלי:  Oasis Bluetail

גודל:  שפרירית בינונית (2.5-3.5 ס"מ).

בית גידול:  גופי מים עשירים בצומח. לא נמנעת גם ממים מליחים או מעיינות חמים.

תפוצה: מצפון אפריקה דרך המזרח התיכון וחצי האי ערב ועד מרכז אסיה וכן באיטליה.

בישראל נצפית בעיקר בדרום הארץ.

עונה:  מעופפת במשך כל הקיץ החל ממאי (ע"פ נתונים מטורקיה).  

סימני זיהוי:
זכר -  צידי החזה כחולים (חסרי גוון ירוק), פסי כתף (אנטהומרל) בד"כ צרים ולעיתים אף חסרים.
החלק העליון של הבטן כהה, הפרק השמיני של הבטן כחול כולו.
בפרק השני של הבטן הכחול עולה גבוה יותר בצד האחורי של הפרק מאשר בצידו הקדמי. (ראה תמונה).
נקבה - בסוג חיצית הנקבות דומות מאוד וההבדלה ביניהן קשה ולא תמיד אפשרית.

מינים דומים:
זכר- כל בני הסוג חיצית, כמו גם חניתית היאור מאוד דומים זה לזה, וצריך להתעמק כדי לזהות בוודאות.
 

חיצית נאות מדבר  Ischnura Fountaineae
חיצית נאות מדבר Ischnura Fountaineae - זכר © דוד קוטר.
אפשר לראות את הדגם של הפרק השני של הבטן

חיצית נאות מדבר  Ischnura Fountaineae
חיצית נאות מדבר Ischnura Fountaineae - זכר © דוד קוטר.
אפשר לראות את הדגם של הפרק השני של הבטן

חיצית נאות מדבר  Ischnura Fountaineae
חיצית נאות מדבר Ischnura Fountaineae - נקבה © דוד קוטר.

חיצית נאות מדבר  Ischnura Fountaineae
חיצית נאות מדבר Ischnura Fountaineae - נקבה © דוד קוטר.

 

Section: 
Section1