חרטומית בנגלית

צפרים רבים הגיעו לצפות בחרטומית בנגלית (Rostratula benghalensis) השוהה בבריכות גן שמואל, ואנחנו מנצלים את ההזדמנות לבקש מכל מי שמגיע לאזור:
לא לחרוג מהצירים והשבילים המיועדים לתנועה. 

חרטומית בנגלית  Rostratula benghalensis
חרטומית בנגלית, Rostratula benghalensis  גן שמואל, 14/12/2020   © eyalv
 

 

Section: 
Section3