יונקים בשרון, 04/02/20

התקבלו ועודכנו במהלך הימים האחרונים דיווחי יונקים רבים, בהם:

קיפוד חולות Hemiechinus auritus 
המין מצוי ושכיח בשטחי בר רבים בשפלה ובמישור החוף.
ארנבת מצויה Lepus capensis
חולד ב.מ Spalax sp
אנחנו נוהגים לכנות את כל החולדים בשם "חולד", אך בכתב אנחנו מוסיפים ב.מ (בלתי מזוהה) ו-.sp לשם המדעי, על מנת להתייחס למה שידוע בספרות אך כיום לא ניתן לזיהוי בתצפית בשדה: למעשה, ידועים ארבעה מיני חולד בישראל1. הגדרת המינים התבססה על הבדלים גנטים, וברבות השנים זוהו ואופיינו גם הבדלים מורפולוגיים ואקולוגיים בין אוכלוסיות המינים השונים: ניתן להבחין בשדה כי החולדים החיים בדרום הם קטנים יחסית.
מריון מצוי Meriones tristrami
עכבר מצוי Mus musculus

ארנבת מצויה, Lepus capensis
ארנבת מצויהLepus capensis. כפר הס, 02/02/2020.         © עומר מלצר, צילום בחסות הרב״ש מושה אלמוג

1נבו, אביתר. 1984. החולד, מודל דינמי באבלוציה של יצירת מינים. ראם 3, 20-14.

דיווח בהודעת וואטסאפ (פרטית או במסגרת קבוצה): 
http://www.wildisrael.com/content/%D7%93%D7%99%D7%95%D7%95%D7%97-%D7%AA%D7%A6%D7%A4%D7%99%D7%95%D7%AA


תצפיות המדווחות באמצעות היישומון / אתר / וואטסאפ - מועברות למפה האישית

Section: 
Section1