מגל השריפות, 28/11/16

טרם התברר היקף הנזק שנגרם עקב גל השריפות, אך ניתן לומר כי באופן מיידי וישיר נפגעו בעלי חיים רבים: בעמותה התקבלו דיווחים על פגרי זוחלים שנראו בשטח, לטאות ונחשים אשר נשרפו למוות. בולט הדיווח של יעל בגירית מצויה (Meles meles), אשר נמצאה שרופה בחיפה (תצלום מצורף).

גירית מצויה Meles meles
גירית מצויה (Meles meles). חיפה, 22/06/2014  © עננת

גירית מצויה (Meles meles) היא טורף ממשפחת הסמוריים (Mustelidae), המצוי במרבית האזורים הממוזגים באירופה ומערב אסיה. למשפחת הסמוריים 5 נציגים בלבד בישראל, אך בעולם כולו למעלה מ-50 מיני סמוריים המזכים אותה בתואר המשפחה הגדולה ביותר בסדרה. יחסית למידת שכיחותה, מספר התצפיות בגיריות בישראל נמוך מאוד: הן פעילות בלילה ונצפות לעתים נדירות. במקומות רבים באירופה המצב שונה. המין נחשב לאורח רצוי בחצרות בתים, המקיים יחסי שכנות טובים עם האדם. מוכרות משפחות גיריות החיות במערכת מאורות מסועפת בחצרות בתים באירופה, אותה הם מתחזקים ומגדלים בה דורות המשך במשך עשרות שנים. הסוג גירית עבר תהפוכות רבות במהלך העשור האחרון וכיום מזוהים בו לפחות שלושה מינים שונים. נכון לרגע זה, כל הגיריות המצויות בישראל עונות לשם Meles meles canescens. למידע נוסף ברשת בעניין, ניתן להשתמש בחיפוש  (Wilson & Reeder 2005).

גירית מצויה, Meles meles
גירית מצויה, Meles meles. אזור קדומים, 27/07/2014   © נעם שגב

בישראל, הגירית מצויה במרבית החבל הים תיכוני וחודרת גם לאזורים מדבריים. בעבר היו ידועות כמה אוכלוסיות מבודדות בנגב, אשר לא ברור אם הן עדיין קיימות בהם. אורח החיים הלילי אכן מקשה לצפות בגיריות, אך הן מרבות להשאיר אחריהן סימני שדה ברורים: גיריות חופרות ומחטטות בעזרת החרטום בקרקע, וניתן להבדיל בין חפירות גירית לחפירות דורבן, למשל: מבין המינים שעקבותיו עשויות להזכיר עקבות גירית.

Section: 
Section1