מן השדה, 05/02/2015

בשבוע שחלף עודכנו כמה מאות דיווחי תצפיות, רובם במיני זוחלים ויונקים - פירוט יפורסם בהמשך. לגבי שתי מחלקות אלה, נראה כי ישנם פערי ידע משמעותיים בכל הנוגע לפעילות חבריהן בחורף:
האם נחשים שוקעים בתרדמת בעונת החורף?
האם ישנם מיני עטלפים הפעילים בחורף?
מי שמדווח תצפיות בתקופה זו, מוזמן להוסיף פרטים לגבי תנאי מזג האוויר באתר ולציין האם בזמן התצפית נשבה רוח, ירד גשם וכיו"ב.

בעוד שבעבר התייחסנו לתצפיות בתנאים חריגים כיוצאות דופן, באמצעות המערכת נחשפים כעת מתאמים שונים בין הדיווחים וייתכן כי בעתיד נוכל להשתמש בכך על מנת לאפיין אותם. הדיווח האחרון בעין חתול אפור (Telescopus hoogstraali) מאזור ערד (רועי רודד, 26/01/2015), הוא דוגמה לתצפית שכזו. ידוע כי הופעתם של פרטים צעירים ממין זה שונה במידה ניכרת משל בוגרים, תופעה ייחודית למדיי (ורנר, 1995). אולם, מהמידע שנאסף במערכת עולה כי ייתכן וקיימים הבדלים נוספים גם מבחינת ההתנהגות. מחקר שיתבסס על תצפיות נוספות, עשוי לבאר זאת ואף להאיר את הקשר שבינו לבין עין חתול חברבר (Telescopus fallax). בעבר הועלתה השערה שהשניים שייכים לאותו מין (ארבל, 1984).

עין חתול אפור (Telescopus hoogstraali).
עין חתול אפור (Telescopus hoogstraali). הר הנגב, 04/03/2014.    © איל ונונו

אשף מצוי
פעילות ניטור האשפים המדוברת (אשף מצוי - נעים להכיר) מתקיימת כרגע במתכונת ניסוי. יישומון (אפליקציה) ייעודי יופץ בקרוב לציבור הרחב, בעזרתו נוכל לסייע לפענח את חידת האשפים. בתקופה זו, אשפים צפויים להתחיל להישמע גם בשמי מרכז הארץ: בבקשה שימו לב לקולותיהם ושילחו דיווחי תצפיות למערכת. מי שאינו מכיר את הקולות, מוזמן להתלוות באופן פרטי לצופה המזהה אותם או להצטרף לאחת מקבוצת התצפית המתארגנות.

אשף מצוי, Tadarida teniotis
אשף מצוי, Tadarida teniotis. מעופף מהיר המיטיב לצוד פרפראים באוויר      © Brock Fenton

מקורות
ארבל, א., (1984). "עין חתול אפור". בתוך: אלון, ע. (עורך), החי והצומח של ארץ-ישראל. הוצאת משרד הבטחון והחברה להגנת הטבע. כרך 5: עמ' 143.
ורנר, יהודה ל. (1995) מדריך לזוחלי ארצנו. הוצאת יפה נוף, רשות שמורות הטבע.