מן השדה, 25/06/2014

זהו סרטון ראשון בסדרה בת שבעה פרקים, בו מידע כללי אודות המערכת, תרומתה ללימוד וניטור מגוון המינים, והתייחסות לנושא שמירת טבע.